Výzva 56 | OP-VK  - ukončeno

Výzva 56 - realizace projektů byla úspěšně ukončena 31.12.2015.

Podpora na školu - v rozmezí 200 tis. Kč až 1 mil. Kč.
 
Šablony klíčových aktivit:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (á 56.756 Kč). 
 
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele (á 63.519 Kč).
 
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí (á 42.158 Kč).
 
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (á 138.430 Kč).

 

·         Pomůžeme Vám s podáním žádosti o tuto dotaci.

·         Pomůžeme Vám s evidencí výstupů.

·         Pomůžeme Vám s vyplněním monitorovací zprávy.

  

Napište email:  zeman@elimedia.cz  nebo volejte 603 211 773 - Ing. Jiří Zeman.

Přechod přímo do systému Benefit7:  www.eu-zadost.cz


Výzva č.56

Kontaktujte mě - chci vědět více o pomoci s touto výzvou...